(advertentie)
Ugchelen.eu
Opmerkingen en aanvullingen kunt u per email melden: ugchelen@ugchelen.eu

In 2019 werd vergunning geweigerd wegens schade aan gemeentelijk groen
Gemeente verleent vergunning voor
een in- en uitrit aan de Molecatenlaan


In 2019 werd de vergunning nog geweigerd omdat de uitweg ten koste zou gaan van de vitaliteit van de boom, nu is de vergunning wel verleend, maar wordt in het besluit met geen woord gerept over mogelijke schade aan de groenvoorziening in de gemeente.


Gepubliceerd: 3 Juli 2024   

Het gaat hierbij om een in- en uitrit bij een nieuw te bouwen woning op een perceel naast Molecatenlaan 31. In april vorig jaar heeft een wijziging van het bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Hoewel de regels voorschrijven dat binnen twaalf weken na die termijn de gemeenteraad een besluit over het plan moet nemen, bleef het in dit geval stil. Wat de reden is dat het plan zo lang op de ambtelijke bureaus bleef liggen is onduidelijk. Het plan is eind vorige week alsnog toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering van 5 juli, zodat het voor het zomerreces kan worden behandeld. Daarna liggen het plan en de daarna te verlenen omgevingsvergunning voor de woning gedurende de zomervakantie zes weken ter inzage.
Uitrit
Voor de nieuwe woning is een uitrit nodig en die komt op het kruispunt recht tegenover de Bogaardslaan. Eind mei is die vergunning verleend. Volgens de beleidsregels is dat niet toegestaan. Een uitrit hoort te worden aangelegd op vijf meter van een rotonde, kruising of splitsing van wegen en/of voetgangersoversteekplaats. Maar op iedere regel is een uitzondering mogelijk. Volgens het besluit om de vergunning toe te staan is sprake van een uitweg die alleen gebruikt wordt voor woondoeleinden. “De verwachting is dat de frequentie van in- en uitrijden op de weg dusdanig laag is dat er geen onevenredige verkeersbelemmeringen optreden of dat de verkeersveiligheid in het geding is,” staat in het besluit. Hoe dat is bepaald, is onduidelijk.
Uitgerekend het kruispunt Bogaardslaan/Molecatenlaan wordt drukker omdat, zodra de herinrichting van het centrum is afgerond, het verkeer van de parkeerplaats achter AH straks niet meer aan de Molecatenlaan kan uitrijden, maar via de uitrit aan de Bogaardslaan. Voor een groot deel zal dit verkeer via dit kruispunt naar de Molecatenlaan rijden.

(advertentie)

In 2019 geweigerd
Het is niet de eerste keer dat op deze plaats een uitrit wordt aangevraagd. In 2019 is hier ook al eens verzocht om een uitritvergunning. Toen kwam de gemeente niet eens toe aan een beoordeling van de verkeerssituatie. De vergunning werd toen geweigerd omdat “bij de gevraagde uitweg sprake is van aantasting van de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.”
Volgens het weigeringsbesluit is het aanleggen van de uitweg is niet mogelijk, omdat de ruimte tussen de eik en de lantaarnpaal te smal is voor een standaard uitweg. “De uitweg komt dan onder kroonprojectie van de boom te liggen en dat gaat ten koste van de vitaliteit van de boom, aldus het besluit uit 2019.
Vorig jaar maart heeft het college van burgemeester en wethouders beleidsregels voor uitwegen vastgesteld. Daarin staat wanneer een uitrit wel en in de overige gevallen dus niet mag worden aangelegd. In de vergunning die nu is verleend verwijst de gemeente naar die beleidsregels. Voor de vijf meter regel is een uitzondering gemaakt. Voor de groenvoorziening is dat net nodig. In de regels is bepaald dat een uitweg links en rechts minimaal vier meter van de boomstam verwijderd moet zijn. Aan die eis voldoet de uitrit.
Oude beuk
Op het perceel naast de grond waar de nieuwe woning moet worden gebouwd, staat een prachtige beuk. Die boom staat niet op de lijst bijzondere of monumentale bomen, maar hoort daar eigenlijk wel op thuis. Hij is in 1954 geplant door de bewoner, aannemer Kuyt. De percelen Molecatenlaan 31 en Markendoel 51 behoorden toen ook tot zijn erf.
De zoon van aannemer Kuyt kan zich dat nog goed herinneren. “Mijn vader was in dat jaar technisch uitvoerder bij de voorbereidingen van de bakkerstentoonstelling Brobata die in het Beekpark werd gehouden,” vertelt hij. “Daar zijn toen bomen geplant die afkomstig waren uit het Willemsbos en mijn vader heeft deze toen al grote boom in zijn eigen tuin geplant. Ik was toen nog een jong ventje maar weet nog goed dat het een heel gedoe was toen die al forse boom op zijn plek te krijgen.”
In de uitgave van 22 juni 1954 wijdt de Nieuwe Apeldoornsche Courant een artikel aan de opening van de grote tentoonstelling en de werkzaamheden die door de gemeente zijn verricht en waar Kuyt de technische leiding had:
”Ja, er is hard gewerkt door de heren Berkhof en Schuurmans en hun mannen en grote dank weet het Uitvoerend Comité "Brobata" zich verschuldigd aan B. en W. die de goede zaak zo van harte hebben gesteund. Laten wij daar nu een complimentje aan het adres van het Uitvoerend Comité aan mogen toevoegen! Wij hebben de heren van dit comité in actie gezien, op het terrein zelf waar technisch uitvoerder J. H. Kuyt ogen en handen te kort kwam om overal "eventjes technisch" bij te zijn.

Bij het opstellen van het bouwplan is, teneinde er zeker van te zijn dat de boom geen schade ondervindt, een Bomen Effect Analyse uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek is door de gemeente geconcludeerd dat de boom geen schade kan ondervinden, mits er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Informatie en tips kunt u mailen naar ugchelen@ugchelen.eu

Agenda
Alles Uitklappen
06-08-24 Wandelen in Ugchelen
De wandeling beging om 9:30 uur bij Tennisclub Ugchelen aan de Ugchelsegrensweg. De tocht gaat vervolgens richting de Cantharel, dan de Kooiberg, door het Leesten en via het Salamdergat en het kerkhof terug naar TCU. De route is ongeveer 11,5 km. Deelname is gratis. Info via: wandeleneninugchelen@gmail.com<br />
<br />
21-08-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
28-08-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
04-09-24 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
04-09-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
11-09-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
Opgave voor agenda naar:
agenda@ugchelen.eu
(advertentie)
Vergunningen
Alles Uitklappen
11 07 24 Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg 201
Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg 201 voor het plaatsen van een in- en uitrit
11 07 24 Verleende omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 18A
Verleende omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 18A voor het kappen van een boom
09 07 24 Mededeling vergunningsvrije activiteit Ugchelseweg 26
Mededeling vergunningsvrije activiteit Ugchelseweg 26 van het vergroten van een woning met uitbouw en serre
09 07 24 Verleende omgevingsvergunning Hoenderloseweg 4
Verleende omgevingsvergunning Hoenderloseweg 4 voor het kappen van bomen
08 07 24 Aanvraag Omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 18A
Aanvraag Omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 18A voor het kappen van een boom
05 07 24 Besluit activiteiten leefomgeving
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 28 mei 2024 een melding Besluit activiteiten leefomgeving ontvangen voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem bij een woning aan de  Brouwersmolenweg 390 in Ugchelen.
05 07 24 Melding mobiel breken bouw- en sloopafval,Ugchelseweg 219
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 31 mei 2024 een melding mobiel breken van bouw- en sloopafval ontvangen op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving op de locatie aan de Ugchelseweg 219 te Ugchelen.
04 07 24 Evenementenvergunning buurtbarbecue koudhoornlaan
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor een buurtbarbecue op de koudhoornlaan op 31 augustus 2024.
04 07 24 Aanvraag Omgevingsvergunning Derk Kamphuisweg 6
Aanvraag Omgevingsvergunning Derk Kamphuisweg 6 voor het plaatsen van vlaggenmasten, landmark en een onverlicht logo
03 07 24 Verleende omgevingsvergunning Keienbergweg 40
Verleende omgevingsvergunning Keienbergweg 40 voor het vergroten van een woning ten behoeve van mantelzorg.
Meer vergunningen
(advertentie)
Verenigingen & Bedrijven
't Achterhuus
12MNDN Duurzaam
Albert Heijn van den Heuvel
ANWB Rijschool Apeldoorn
Apotheek Ugchelen
Auto Vonk
Autobedrijf Ab Mulder
Autobedrijf Buurman
Bakker Frentz
Banketbakkerij Maassen
Basisonderwijs Eloy
Basisonderwijs Spreng
Begraafplaats Heidehof
Bessels Tweewielers
bmvitaal pilatesessen
Body Stress Release Praktijk
Bospaviljoen 't Leesten
Brandweer Ugchelen
Bronkerk Ugchelen
BSO De Touwladder
Buitenschoolse Opvang (BSO) Eloy
Buurtbusvereniging Ugchelen
Buys Grafische Produkties
Cafetaria Charly
Camperverhuur Het Loo
Crematorium Heidehof
De Bron online
de Style fabriek
Dekamarkt
Dierenartsen Ugchelen
Dierenwinkel Woefeltje
Diëtist Mirjam Achtereekte
Dorcas Kringloopwinkel
Dorpshuis Ugchelen
Dorpshuis Ugchelens Belang
Dorpsraad Ugchelen
Gall & Gall
Haarestijl voor dames
Haarstyliste Sylvia Versloot
Hairextensions Studio Le Départ
Hart for her
Hartveilig Ugchelen 
Herenkapper Bruins
HM Schilderwerken
Hoed Op Maat
Hout Huus
Hubo
Huisartsenpraktijk Ugchelen
IJskaffee de Kei
Imkersver. A'doorn-Ugchelen
in2feet pedicurepraktijk
Jack Overtrek
Jeugd Ugchelens Belang
Kapsalon de Hoofdzaak
Kapsalon Haar Idee
Kinderdagverblijf De Imme
Kinèsis Fysiotherapie
Koenraads Groenvoorzieningen
Koffiebranderij Blue’s
Kool BV Installatietechniek
Kruidvat
Kunstroute Ugchelen
Leliveld Boom Service
Life's Delicious
MAM's kinderopvang Spreng
Marilene interieur en fleur
Merida
Mondzorg Van As
Monuta
Muziekvereniging Ugchelen
Oefentherapie Cesar Ugchelen
Pannekoekhuis Ugchelen
Primera Westra
Q1 Sanitair
Reparatie café Ugchelen
Restaurant de Cantharel
Restaurant Huisje James
Rosaly mode
Schoonheidssalon Anje Pelgrim
Scouting Ugchelse Woudlopers
Sepp Uitvaartzorg
Sissi Jeugd en Kindercoaching
Slagerij Spaans
Snackbar ‘t Bikkertje
Sportvereniging DIO
Studio Deko
Taxi Ugchelen
Ten Have Hovenier
Tennisclub Ugcehelen
Theaterstraat Ugchelen
UB Soos'55+
Ugchelen.nu
Ugchelen.org
Ugchelens Belang
Voetbalvereniging Albatross
Voetverzorgingspraktijk de Jasmijn
Vogelvereniging "De Veluwe"
Voscom Automatisering
Vrouwenkoor Knap Eigen Wijs
Willemsen Fysiotherapie
Wishes 4 Women
Woonzorgcentrum Rumah Saya
Woonzorgcentrum Sprengenhof
Yoga on the go
Zaalsport Apeldoorn
(advertentie)
(advertentie)
Zoeken:
(advertentie)
Terug Naar Boven