(advertentie)
Ugchelen.eu
Opmerkingen en aanvullingen kunt u per email melden: ugchelen@ugchelen.eu

Aan de Molecatenlaan worden 20 appartementen gebouwd.

Raad van State diep door het stof, bouw appartementen in Ugchelen kan verder

Het komt zelden voor, maar woensdag 15 juni ging staatsraad Hans Venema diep door het stof. “Deze uitspraak had zo nooit bij de Raad van State de deur uit mogen gaan. Excuses zijn hier op zijn plaats.” Maar na een bijzondere zitting, waarbij staatsraad Venema de regie vast in handen had, bleef de uitspraak uiteindelijk in stand.


Gepubliceerd: 15 Juni 2022    Laatste update: 22 Juni 2022

Het excuus van de Raad van State kwam in het kader van een herzieningsverzoek dat door omwonenden hadden ingesteld. Zij waren van mening dat de uitspraak op hun bezwaren tegen de bouw van een appartementengebouw aan de Molecatenlaan fouten bevatten
Die nieuwbouw maakt onderdeel uit van de verhuizing van het tankstation aan de Ugchelseweg naar een locatie aan de Laan van Westenenk. Na jaren vruchteloos onderhandelen kreeg de gemeenteraad half december 2017 een nota voorgelegd met een viertal mogelijkheden wat met dit verkooppunt te doen. Eén optie, ingegeven door de exploitant van het tankstation, was bouw van woningen op de locatie aan de Ugchelseweg. sloop van de bibliotheek en bouw van appartementengebouw op die locatie.
“De gemeente heeft”, aldus de nota, “een schetsmatig model gemaakt voor beide locaties en een berekening gemaakt om een idee te krijgen van de financiële haalbaarheid van dit alternatief. Op de Coda-locatie is gestapelde bouw (2 laags) mogelijk, met 10 appartementen, met een grootte van ca. 70/80m2 in de middeldure huur of koop.”


De ontwikkelaars van de nieuwbouw dienden echter een plan in van drie bouwlagen voor 20 appartementen. Waarom volgens de gemeente aanvankelijk de financiële haalbaarheid kon volstaan met tien woningen en de ontwikkelaar het dubbele aantal nodig achtte, is nimmer duidelijk geworden. Een WOB-verzoek om de berekening behorende bij de aan de gemeenteraad gepresenteerde nota op tafel te krijgen faalde: “De berekening is op een analoog document gemaakt en inmiddels weggegooid,” aldus het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders. “Stukken die we niet hebben kunnen we ook niet openbaar maken.”
Dat hogere gebouw, dat vrijwel aan de randen van het perceel wordt gebouwd, werd door Dorpsraad en omwonenden niet passend gevonden. De bij de gemeenteraad ingediende zienswijzen werden door ambtenaren in strijd met de regels compleet met naam en adres gedeeld met de ontwikkelaar. Het advies dat is opgesteld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit werd, eveneens in strijd met de wet, achter gesloten deuren en later tijdens een eveneens besloten “ambtelijk overleg” opgesteld.
Gemeenteraad akkoord
Ondanks de bezwaren ging de gemeenteraad akkoord met het plan. De gang van zaken was voor de Dorpsraad reden om af te treden en de omwonenden richtten zich met hun bezwaren tot de Raad van State. In oktober vorig jaar besliste de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State dat deze bezwaren tegen de bouw van een appartementencomplex aan de Molecatenlaan ongegrond waren.
Maar de uitspraak van het hoogste rechtscollege was onduidelijk. “In de verbeelding is voor het perceel aan de Molecatenlaan 15 een maximale bouwhoogte toegekend van 4 meter. Dit is daarmee lager dan wat op grond van het plan "Bouwhof/De Heeze" in de omgeving van het voorliggende plan reeds is toegestaan.”
“Als dat zo is, dan hadden we nooit bezwaar gemaakt,” schreven de omwonenden begin dit jaar aan de Raad van State. “Als het gebouw volgens plan geen bijna twaalf meter wordt, maar zoals in de overweging staat slechts vier meter, dan behoort ons beroepschrift gegrond te worden verklaard,” aldus de omwonenden. Rond de jaarwisseling werd een herzieningsverzoek ingediend dan wel een verzoek de uitspraak vervallen te verklaren. Zowel de gemeente als de projectontwikkelaar vroegen de Afdeling rechtspraak korte metten te maken met dit verzoek. Het voldeed volgens hen niet aan de wettelijke eisen en zowel gemeente als de projectontwikkelaar drongen er bij de Raad van State op aan het herzieningsverzoek snel schriftelijk af te handelen “omdat vrijwel vast staat dat het ongegrond is.”
Mondelinge behandeling
Dat deed de Afdeling bestuursrechtspraak niet. Er werd een datum (15 juni) vastgesteld voor de mondelinge behandeling. En in het begin van die zitting maakte Staatsraad Venema het voor de aanwezigen nog spannender door uit te leggen dat er twee mogelijkheden op tafel lagen: herziening van de uitspraak of de uitspraak ambtshalve vervallen te verklaren en dan te bezien hoe het verder moet.
Met die woorden trok hij de zitting geheel naar zijn kant. Gemeente en projectontwikkelaar waren er zeker van dat er een streep door het herzieningsverzoek zou gaan en dat daarmee de kous af was. Een streep door de uitspraak zou voor ernstige vertraging zorgen bij het bouwproject. Van alle kanten werden argumenten aangedragen waarom het bouwplan op deze plek passend is.
Onzekerheid
Staatsraad Venema bleef zijn vragen stellen, vulde op die manier de tijd en het zorgde voor steeds meer onzekerheid. Welke kan zou het balletje op gaan rollen. De jurist van de ontwikkelaar benadrukte nogmaals dat verdere vertraging voor onrust zou zorgen bij mensen die de appartementen hadden gekocht. “In de sportzaal wordt er al over gesproken,” zei hij.
Mondelinge uitspraak
Staatsraad Hans Venema kon de partijen geruststellen. Hij zou aan het einde van de zitting mondeling uitspraak doen. Maar voordat hij daartoe overging schorste hij de zitting voor intern overleg en liet de partijen in onzekerheid op de gang wachten.
De mondelinge uitspraak was helder. Aan de stringente voorwaarden van een herzieningsverzoek was niet voldaan en dus werd dat afgewezen. En ook voor een ambtshalve vervallen verklaren van de gehele uitspraak uit oktober vorig jaar zag staatsraad uiteindelijk ook geen aanleiding want “uit onderzoek was gebleken dat wel deugdelijk onderzoek was gedaan en de conclusie ongegrond op juiste gronden was genomen, maar in de overwegingen van de uitspraak niet goed was weergegeven.”
De onzorgvuldigheid van de Raad van State vormt volgens staatsraad Venema wel aanleiding om de omwonenden het griffiegeld terug te betalen en of zij in aanmerking ook voor een proceskostenvergoeding kunnen komen gaat hij nog nadenken.

UPDATE
Dat nadenken is inmiddels gebeurd, de uitspraak is ook gepubliceerd en is hier te lezen.

Agenda
Alles Uitklappen
26-06-22 Insani-T Coverband in Dorpshuis
Zondag 26 juni staat de Insani-T Coverband tussen 14.00 en 17.00 op het podium van het Dorpshuis aan de Bogaardslaan. De groep brengt covers van o.a.   Annie Lennox, Ed Sheran, Anouk, Adele, Rihanna, Mothers Finest, Amy Whine House, Lady gaga enz… Entree is gratis.
28-06-22 Informatie herinrichting centrum Ugchelen
Van 19.00 tot 21.00 uur wordt in Dorpshuis Ugchelens Belang aan de Bogaardslaan tijdens een inloopavond door de gemeente informatie gegeven over de herinrichting van het centrum van Ugchelen.
02-07-22 Wielerronde Ugchelen
In het centrum van Ugchelen zal op 2 juli de 42ste editie van de Ronde van Ugchelen worden verreden. Om 17.00 uur zullen de renners in de Sportklasse de avond openen. Vervolgens zal om 18.30 uur de unieke Local Heroes-koers worden gereden. Om 19.30 uur komen de renners in de klasse Elite/Belofte en de klasse Amateurs aan de start.!
20-07-22 Zomermarkt bij 't Leesten
Op de weide bij ’t Leesten in Ugchelen wordt een zomermarkt gehouden.
10-08-22 Zomermarkt bij 't Leesten
Op de weide bij ’t Leesten in Ugchelen wordt een zomermarkt gehouden.
17-08-22 Zomermarkt bij 't Leesten
Op de weide bij ’t Leesten in Ugchelen wordt een zomermarkt gehouden.
24-08-22 Zomermarkt bij 't Leesten
Op de weide bij ’t Leesten in Ugchelen wordt een zomermarkt gehouden.
31-08-22 Zomermarkt bij 't Leesten
Op de weide bij ’t Leesten in Ugchelen wordt een zomermarkt gehouden.
Opgave voor agenda naar:
agenda@ugchelen.eu
(advertentie)
Vergunningen
Alles Uitklappen
30 06 22 Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 372: kappen van 52 bomen
Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 372 voor het kappen van 52 bomen
29 06 22 Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg 98
Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg 98 voor het wijzigen van het gebruik
29 06 22 Terrasvergunning: Molecatenlaan 4a in Ugchelen
De burgemeester heeft aan 't Koffiehuis, Molecatenlaan 4a een terrasvergunning van 40 m2 verleend
29 06 22 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Hoenderloseweg 155
Ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer dat op Hoenderloseweg 155 (De Hamermolen) het bereiden van voedingsmiddelen is beëindigd.
28 06 22 Aanvraag omgevingsvergunning De Cloese 45
Aanvraag omgevingsvergunning De Cloese 45 het kappen van een spar.
22 06 22 Aanvraag omgevingsvergunning Richtersweg 10
Aanvraag omgevingsvergunning Richtersweg 10 voor het plaatsen van een tuinhuis
20 06 22 Rectificatie Hulkestein 12
Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning Hulkestein 12. Het kappen van een boom dit moet echter zijn kappen van 2 bomen
20 06 22 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 30
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 30 voor het vervangen van de bestaande dakcondensor voor een nieuwe gaskoeler.
20 06 22 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 30
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 30 voor het plaatsen van reclame uitingen
18 06 22 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Hoenderloseweg 155
Ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer dat op Hoenderloseweg 155 (De Hamermolen) het bereiden van voedingsmiddelen is beëindigd.
Meer vergunningen
Verenigingen & Bedrijven
't Achterhuus
12MNDN Duurzaam
Albert Heijn van den Heuvel
ANWB Rijschool Apeldoorn
Apotheek Ugchelen
Auto Vonk
Autobedrijf Ab Mulder
Autobedrijf Buurman
Avia Tankstation Ugchelen
Bakker Frentz
Banketbakkerij Maassen
Basisonderwijs Eloy
Basisonderwijs Spreng
Begraafplaats Heidehof
Bessels Tweewielers
bmvitaal pilatesessen
Body Stress Release Praktijk
Bospaviljoen 't Leesten
Brandweer Ugchelen
Bronkerk Ugchelen
BSO De Touwladder
Buitenschoolse Opvang (BSO) Eloy
Buurtbusvereniging Ugchelen
Buys Grafische Produkties
Cafetaria Charly
Camperverhuur Het Loo
Crematorium Heidehof
De Bron online
de Style fabriek
Dekamarkt
Dierenartsen Ugchelen
Dierenwinkel Woefeltje
Diëtist Mirjam Achtereekte
Dorcas Kringloopwinkel
Dorpshuis Ugchelens Belang
Dorpsraad Ugchelen
Gall & Gall
Haarestijl voor dames
Haarstyliste Sylvia Versloot
Hairextensions Studio Le Départ
Hart for her
Hartveilig Ugchelen 
Herenkapper Bruins
HM Schilderwerken
Hoed Op Maat
Hout Huus
Hubo
Huisartsenpraktijk Ugchelen
IJskaffee de Kei
Imkersver. A'doorn-Ugchelen
in2feet pedicurepraktijk
Jack Overtrek
Jeugd Ugchelens Belang
Kapsalon de Hoofdzaak
Kapsalon Haar Idee
Kinderdagverblijf De Imme
Kinèsis Fysiotherapie
Koenraads Groenvoorzieningen
Koffiebranderij Blue’s
Kool BV Installatietechniek
Kruidvat
Kunstroute Ugchelen
Leliveld Boom Service
Life's Delicious
MAM's kinderopvang Spreng
Marilene interieur en fleur
Merida
Mondzorg Van As
Monuta
Muziekvereniging Ugchelen
Oefentherapie Cesar Ugchelen
Pannekoekhuis Ugchelen
Primera Westra
Q1 Sanitair
Reparatie café Ugchelen
Restaurant de Cantharel
Restaurant Huisje James
Rosaly mode
Schoonheidssalon Anje Pelgrim
Scouting Ugchelse Woudlopers
Sepp Uitvaartzorg
Sissi Jeugd en Kindercoaching
Slagerij Spaans
Snackbar ‘t Bikkertje
Sportvereniging DIO
Studio Deko
Taxi Ugchelen
Ten Have Hovenier
Tennisclub Ugcehelen
Theaterstraat Ugchelen
UB Soos'55+
Ugchelen.nu
Ugchelen.org
Ugchelens Belang
Van Geel Hoveniers
Voetbalvereniging Albatross
Voetverzorgingspraktijk de Jasmijn
Vogelvereniging "De Veluwe"
Voscom Automatisering
Vrouwenkoor Knap Eigen Wijs
Willemsen Fysiotherapie
Wishes 4 Women
Woonzorgcentrum Rumah Saya
Woonzorgcentrum Sprengenhof
Yoga on the go
Zaalsport Apeldoorn
(advertentie)
(advertentie)
Terug Naar Boven