(advertentie)
Ugchelen.eu
Opmerkingen en aanvullingen kunt u per email melden: ugchelen@ugchelen.eu

Gemeente mag het pad rond Bouwhofmolen niet afsluiten

Omdat het pad rond de Bouwhofmolen een openbare weg is, mag de gemeente het niet afsluiten zonder een besluit van de gemeenteraad. Dat besluit is er niet. Dat blijkt uit onderzoek van deze website. Ook met een in 2019 door het bestuur van de Stichting de Hamermolen ingediend verzoek tot verwijderen van het hek, is door de gemeente niets gedaan. Inmiddels wordt nu wel gezocht naar een passende oplossing om de molen te behouden.


Gepubliceerd: 9 Juli 2022   

De Bouwhofmolen is een gemeentelijk monument dat eind 1999 in oude glorie is hersteld. Voor ruim vijftig duizend euro werd een waterrad geïnstalleerd en in 2013 is er voor bijna tien mille onderhoud aan uitgevoerd. In de huidige situatie is dat weggegooid geld.
In 2019 werd tot verbazing van de Stichting De Hamermolen en het bestuur van de Dorpsraad het pad rond de molen plotseling met een hek afgesloten. In 2014 had het pand een nieuwe eigenaar gekregen en met hem heeft de gemeente een overeenkomst gesloten. Over de inhoud van die overeenkomst wil de gemeente niets zeggen, maar wel duidelijk is dat het hek daar een onderdeel van is. Een WOB-verzoek leert dat het hek in opdracht en op kosten (4003,16 euro exclusief BTW) van de gemeente is geplaatst.
De afsluiting zorgt voor boosheid in Ugchelen. Die boosheid richt zich niet alleen tegen het afgesloten pad, maar ook de mogelijkheid om het waterrad te onderhouden is verdwenen. In totaal was ruim zestigduizend euro en veel vrije tijd van een groot aantal vrijwilligers geïnvesteerd. Als een rad, deels in het water en deels in de lucht, lang stil staat, raakt het volgens deskundigen uit balans. Dat is vrijwel niet te herstellen en het moet dan ook verloren worden beschouwd.
Handhavingsverzoek
In een poging de gemeente te bewegen in te grijpen, diende de Stichting Vrienden van de Hamermolen op 9 december 2019 een handhavingsverzoek in. De Stichting vroeg de lokale overheid om de hekwerken op het wandelpad langs de beek bij de Bouwhofmolen te verwijderen.
De Adviseur Cultuurhistorie reageerde op 7 januari 2020 op het handhavingsverzoek. Hij schrijft in een notitie: “Vanuit erfgoedbelang is het gewenst om het complex zoveel mogelijk beleefbaar te maken, c.q. te houden. Daarom is het in principe niet wenselijk dat openbare wandelpaden zijn afgesloten d.m.v. hekken. Mocht het absoluut onvermijdelijk zijn dat er hekken staan, dan dienen deze zo transparant mogelijk en zo min mogelijk ontsierend te zijn (vormgeving passend bij omgeving), zodat het complex zo goed mogelijk beleefbaar blijft.
“Vanuit erfgoedbelang is het gewenst om het complex (gemeentelijk monument) en dus ook het molenrad in zo goed mogelijk bouwkundige staat te houden, en het molenrad regelmatig te laten draaien t.b.v. behoud van een goede balans en beleefbaarheid van de oorspronkelijke functie.”
”We vinden de situatie verschrikkelijk”
Zowel met het verzoek tot handhaving van de Stichting als met de notitie is niets gedaan. Aan wijkwethouder Jeroen Joon heeft een bestuurslid van de Stichting de Hamermolen de situatie ter plaatse uitgelegd. Het bestuur van de Dorpsraad heeft het voltallige college van burgemeester en wethouders tijdens een kennismakingsbezoek aan Ugchelen in maart 2020 naar het afgesloten wandelpad gebracht en opnieuw uitgelegd dat deze situatie onwenselijk is. De wijkwethouder zou het uitzoeken maar verder dan die belofte kwam het niet. In een ambtelijke reactie per email werd wel uitgelegd “dat Jeroen Joon, (….) en ik de situatie zoals die nu is ook verschrikkelijk vinden.” Verder dan die vaststelling kwam het niet.
Een publicatie op deze website over het vooralsnog merkwaardige gemeentelijke bericht om pas na zeven jaar afstand te doen van een door de provincie Gelderland toegekende subsidie voor de restauratie van de Waterradmolen leverde veel reacties op. Daarbij ook opmerkingen van juristen die vermoedden dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld. “Het wandelpad is minstens tien jaar in gebruik, is aangelegd en wordt onderhouden door de gemeente. Daarmee is het pad volgens de wegenwet een openbare weg. Afsluiten van zo’n pad is de bevoegdheid van de gemeenteraad,” lieten zij weten.
Er werd ook jurisprudentie aangeleverd: “Van een openbare weg wordt gesproken bij paden die een functie vervullen ten behoeve van het afwikkelen van het openbaar verkeer. Dat is bij dit pad, mede getuige de ambtelijke notitie d.d. 7 januari 2020 het geval. Het pad is eigendom van de gemeente, wordt door de gemeente onderhouden en is bedoeld om het monument beleefbaar te houden.”
Gemeente gaat in gesprek
Deze feiten zijn voorgelegd aan de gemeente en aan de raadsfracties (het is hun bevoegdheid). De raadsfracties reageerden niet of beperkten zich met de mededeling “de reactie van het college af te wachten”. De woordvoerder van de gemeente erkent dat in 2019 geen handhavingstraject is opgestart en dat er geen verkeersbesluit genomen.
Verder geeft hij aan dat, wat de gemeente betreft, “het vanuit erfgoedbelang wenselijk is om het complex zoveel mogelijk beleefbaar te maken en dat openbare wandelpaden niet zijn afgesloten. Daarnaast is het echter óók wenselijk om in gesprek te blijven met de eigenaar/bewoner om tot een oplossing te komen die voor alle partijen werkt. Daarom gaat de gebiedsmanager Ugchelen opnieuw in gesprek met betrokken partijen om te kijken of er een opening gevonden kan worden om de molen te onderhouden en zo te behouden.”

Informatie en tips kunt u mailen naar ugchelen@ugchelen.eu

Agenda
Alles Uitklappen
17-08-22 Zomermarkt bij 't Leesten
Op de weide bij ’t Leesten in Ugchelen wordt een zomermarkt gehouden.
24-08-22 Zomermarkt bij 't Leesten
Op de weide bij ’t Leesten in Ugchelen wordt een zomermarkt gehouden.
24-08-22 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
31-08-22 Zomermarkt bij 't Leesten
Op de weide bij ’t Leesten in Ugchelen wordt een zomermarkt gehouden.
31-08-22 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
02-09-22 Ugchelse poker kampioenschappen
In het Dorpshuis vinden de Ugchelse poker kampioenschappen plaats. Het kampioenschap begint om 19.30 uur. Iedereen die is dan 18 jaar mag meedoen. De kampioenschappen worden georganiseerd door ONK en op de website Opgeven kan op de website van ONK(https://www.onkpoker.nl/). Kosten: €13,50.
02-09-22 BBQ Ugchelens Belang
Op vrijdagavond 2 september gaat m 18:00 uur het vuur aan van de barbeque achter het Dorpshuiso. Leden van de Vereniging Ugchelens Belang kunnen zich met maximaal 2 personen aanmelden. Kosten € 35 per persoon.
07-09-22 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
07-09-22 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
10-09-22 Toneel “Licht uit …… Spot aan”
De toneelvereniging Samen Oefenen Verder Voert staat 10 september met het toneelstuk “Licht uit …… Spot aan” in het Dorpshuis op het toneel. De zaal gaat open om 19:00 uur. Entree kost € 6,-.
14-09-22 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
14-09-22 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
17-09-22 Honing-, Natuur- en Hobbymarkt
Op 17 september 2022 wordt van 10:00 - 16:00 uur de 56ste Honing-, Natuur- en Hobbymarkt gehouden nabij het Dorpshuis Ugchelens Belang aan de Bogaardslaan 81 in Ugchelen wordt gehouden.
21-09-22 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
24-09-22 DANCE@UB in het Dorpshuis
Op DANCE@UB kun je lekker swingen met DJ Bee, Bertha en New Timeless. Aanvang 19.30 uur.
28-09-22 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
01-10-22 Oktoberfest in het Dorpshuis
De Dirndel en Lederhose kunnen weer uit de kast want zaterdag 1 oktober staat het traditionele oktoberfest op de agenda van het Dorpshuis in Ugchelen.
05-10-22 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
05-10-22 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
12-10-22 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
Opgave voor agenda naar:
agenda@ugchelen.eu
(advertentie)
Vergunningen
Alles Uitklappen
15 08 22 Aanvraag omgevingsvergunning Derk Kamphuisweg 26
Aanvraag omgevingsvergunning Derk Kamphuisweg 26 voor het vergroten van een woning
15 08 22 Aanvraag omgevingsvergunning Harsselo 8
Aanvraag omgevingsvergunning Harsselo 8 voor het plaatsen van een dakkapel
09 08 22 Aanvraag omgevingsvergunning Engelanderholt 104
Aanvraag omgevingsvergunning Engelanderholt 104 voor het kappen van een douglas.
08 08 22 Verleende evenementenvergunning: 2Buurtfeest G.P. Duuringlaan
De burgemeeser heeft een evenementenvergunning verleend voor een Buurtfeest op 24 september op de G.P. Duuringlaan nabij de nummers 29 tot 57.
08 08 22 Verleende evenementenvergunning Honing-, Natuur- en Hobbymarkt
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de 56ste Honing-, Natuur- en Hobbymarkt die op 17 september 2022 nabij het Dorpshuis Ugchelens Belang aan de Bogaardslaan 81 in Ugchelen wordt gehouden.
05 08 22 Aanleg laadpaal Klingelbeek
Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn heeft besloten een parkeerplaats gelegen aan de Klingelbeek in Ugchelen ter hoogte van nummer 18 te reserveren ten behoeve van het opladen van een elektrisch voertuig. Als binnen drie jaar uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede laadpaal noodzakelijk is zal ook die parkeerplaats daarvoor worden gereserveerd.
03 08 22 Verleende omgevingsvergunning G.P. Duuringlaan 44B
Verleende omgevingsvergunning G.P. Duuringlaan 44B voor het kappen van 2 fijnsparren
01 08 22 Verleende omgevingsvergunning Loevestein 19
Verleende omgevingsvergunning Loevestein 19 voor het kappen van een spar
29 07 22 Verleende omgevingsvergunning Engelanderholt 97 (Heidehof)
Verleende omgevingsvergunning Engelanderholt 97 (begraafplaats Heidehof) voor kappen van 21 bomen
28 07 22 Aanvraag omgevingsvergunning Loevestein 19
Aanvraag omgevingsvergunning Loevestein 19 voor het kappen van een spar
Meer vergunningen
Verenigingen & Bedrijven
't Achterhuus
12MNDN Duurzaam
Albert Heijn van den Heuvel
ANWB Rijschool Apeldoorn
Apotheek Ugchelen
Auto Vonk
Autobedrijf Ab Mulder
Autobedrijf Buurman
Avia Tankstation Ugchelen
Bakker Frentz
Banketbakkerij Maassen
Basisonderwijs Eloy
Basisonderwijs Spreng
Begraafplaats Heidehof
Bessels Tweewielers
bmvitaal pilatesessen
Body Stress Release Praktijk
Bospaviljoen 't Leesten
Brandweer Ugchelen
Bronkerk Ugchelen
BSO De Touwladder
Buitenschoolse Opvang (BSO) Eloy
Buurtbusvereniging Ugchelen
Buys Grafische Produkties
Cafetaria Charly
Camperverhuur Het Loo
Crematorium Heidehof
De Bron online
de Style fabriek
Dekamarkt
Dierenartsen Ugchelen
Dierenwinkel Woefeltje
Diëtist Mirjam Achtereekte
Dorcas Kringloopwinkel
Dorpshuis Ugchelens Belang
Dorpsraad Ugchelen
Gall & Gall
Haarestijl voor dames
Haarstyliste Sylvia Versloot
Hairextensions Studio Le Départ
Hart for her
Hartveilig Ugchelen 
Herenkapper Bruins
HM Schilderwerken
Hoed Op Maat
Hout Huus
Hubo
Huisartsenpraktijk Ugchelen
IJskaffee de Kei
Imkersver. A'doorn-Ugchelen
in2feet pedicurepraktijk
Jack Overtrek
Jeugd Ugchelens Belang
Kapsalon de Hoofdzaak
Kapsalon Haar Idee
Kinderdagverblijf De Imme
Kinèsis Fysiotherapie
Koenraads Groenvoorzieningen
Koffiebranderij Blue’s
Kool BV Installatietechniek
Kruidvat
Kunstroute Ugchelen
Leliveld Boom Service
Life's Delicious
MAM's kinderopvang Spreng
Marilene interieur en fleur
Merida
Mondzorg Van As
Monuta
Muziekvereniging Ugchelen
Oefentherapie Cesar Ugchelen
Pannekoekhuis Ugchelen
Primera Westra
Q1 Sanitair
Reparatie café Ugchelen
Restaurant de Cantharel
Restaurant Huisje James
Rosaly mode
Schoonheidssalon Anje Pelgrim
Scouting Ugchelse Woudlopers
Sepp Uitvaartzorg
Sissi Jeugd en Kindercoaching
Slagerij Spaans
Snackbar ‘t Bikkertje
Sportvereniging DIO
Studio Deko
Taxi Ugchelen
Ten Have Hovenier
Tennisclub Ugcehelen
Theaterstraat Ugchelen
UB Soos'55+
Ugchelen.nu
Ugchelen.org
Ugchelens Belang
Van Geel Hoveniers
Voetbalvereniging Albatross
Voetverzorgingspraktijk de Jasmijn
Vogelvereniging "De Veluwe"
Voscom Automatisering
Vrouwenkoor Knap Eigen Wijs
Willemsen Fysiotherapie
Wishes 4 Women
Woonzorgcentrum Rumah Saya
Woonzorgcentrum Sprengenhof
Yoga on the go
Zaalsport Apeldoorn
(advertentie)
(advertentie)
Terug Naar Boven