(advertentie)
Ugchelen.eu
Opmerkingen en aanvullingen kunt u per email melden: ugchelen@ugchelen.eu

Gemeente belooft wel onderzoeken, maar blijft daarna stil
Dossier Bouwhofmolen in de doofpot?

Het dossier Bouwhofmolen dreigt opnieuw in de doofpot terecht te komen. Na de publicaties op deze website werd (opnieuw) een onderzoek gestart door gebiedsmanager Alan Wemmenhove. De raadsleden Stefanie Hilferink (VVD) en Antoon Huigens (BVNL) meldden “het ziet er naar uit dat er fouten zijn gemaakt” en “het ligt juridisch erg moeilijk” maar verder kwamen ze niet. Ondanks een “Ik kom erop terug” bleef iedereen doodstil. De afdeling voorlichting van de gemeente beantwoordt elke vraag met “we gaan ermee aan de slag”, daar blijft het bij.


Gepubliceerd: 20 December 2022   

Het verhaal van het gemeentelijk monument De Bouwhofmolen begint rond de eeuwwisseling. In 1998 besluit de gemeente in overleg met projectontwikkelaar Van Berlo dat de oude wasserij wordt gerestaureerd. Ook spant de gemeente zich in om een waterrad aan het pand te bevestigen.
In 2001 wordt de gemeente de eigenaar van de grond en de beek. Dan kan begonnen worden met de reconstructie van het waterrad, de wateraanvoergoot en het wandelpad. Hiervoor lijkt ruim vijftig duizend euro subsidie te zijn uitgegeven maar uit stukken blijkt niet waaraan dat geld is besteed. Vrijwilligers besteedden veel tijd aan het onderhoud. In 2013 is nog eens veel vrije tijd geïnvesteerd en zijn opnieuw enkele duizenden euro’s subsidie van gemeente en dorpsraad uitgegeven aan herstelwerkzaamheden.
Plotseling een hek
In 2019 verschijnt plots een hekwerk en wordt het wandelpad afgesloten. Hoe dat kon gebeuren blijft een raadsel. Een handhavingsverzoek van de stichting Vrienden van de Hamermolen verdween in een la.
In maart 2020 komt het voltallige college voor een werkbezoek naar Ugchelen. Voordat het busje met de collegeleden en buurtmanager Harriët Althof zich op de afgesproken plaats bij Albert Heijn meldt, maakt het eerst een stop aan de Bouwhofweg en bezoekt het gezelschap ter plaatse het afgesloten pad en inmiddels teloorgegane waterrad. Later heeft toenmalig wijkwethouder Jeroen Joon, onder andere door bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Hamermolen, ter plaatse de situatie bekeken en hij beloofde een onderzoek. Al die onderzoeken leidden tot niets. Het heeft er alle schijn van dat dat ook de bedoeling is.
Zwartgelakte A4-tjes.
Op 11 september 2018 heeft een gemeenteambtenaar de overeenkomst met de bewoner van de het pand getekend. We mogen niet weten wat is afgesproken met betrekking tot het wandelpad rond het gemeentelijke monument. De gemeente levert aanvankelijk na een WOB-verzoek nauwelijks informatie. De betrokken ambtenaar is inmiddels weg en dat lijkt een vrijbrief te zijn om te verklaren dat er ook niet meer informatie is. Na een bezwaar tegen dat besluit worden nog enkele besluiten openbaar gemaakt. Het zijn hoofdzakelijk zwartgelakte A4-tjes.

Lees verder onder de afbeelding.


De leden van het college weten en wisten, ook tijdens het werkbezoek aan Ugchelen in maart 2020, precies wat is afgesproken. Op 8 april 2019 besloot datzelfde college dat de gesloten overeenkomst moet worden omgezet in een notariële akte. Die akte (een zogenaamde “vestiging kwalitatieve verplichting”) is op 16 mei 2019 door een Apeldoornse notaris opgesteld en op dezelfde dag om 12:25 uur ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.
Afspraken toch openbaar
Wat de gemeente niet openbaar wil maken, staat grotendeels beschreven in die akte. Zo blijkt dat de afspraken niet alleen gelden voor de gemeente en de huidige bewoner, maar ook voor eventuele rechtsopvolgers. Dus als de gemeente het wandelpad of de huidige eigenaar zijn woning verkoopt, dan zijn de nieuwe eigenaren volgens deze akte ook gehouden aan deze afspraken.
Verder blijkt dat het afsluiten van het openbare wandelpad met een hek niet het enige is dat de partijen overeenkwamen. Ook mag de gemeente aan de Bouwhofweg geen verwijzingsborden plaatsen naar het gemeentelijke monument de Bouwhofmolen.
Inbreuk burenrecht
De gemeente Apeldoorn (of haar rechtsopvolger) is verplicht ervoor te zorgen dat de hekwerken met alles wat erbij hoort, te onderhouden, in stand te houden en zo nodig (deels) te vervangen. De tussen de hekwerken gelegen beek en beekzone mogen niet vrij toegankelijk zijn voor publiek. Ook mag geen bruggetje of anderszins over de beek en/of aanvoergoot wordt aangelegd om te voorkomen dat rondgelopen kan worden. Daarmee wordt volgens de akte voorkomen dat een inbreuk wordt gemaakt op het burenrecht van de heer bewoner (of zijn rechtsopvolger).
“Deze overeenkomst houdt geen stand’
Het is maar de vraag of hetgeen in de overeenkomst en de volgende notariële akte wel standhoudt. Juristen die wij hebben geraadpleegd, betwijfelen of een beroep kan worden gedaan op dit in het Burgerlijk Wetboek genoemde burenrecht. Het pad was immers (ook op het moment van aankoop van de woning door de huidige eigenaar) al een openbare weg en rechten die voor het vestigen van de kwalitatieve verplichting bestonden, blijven volgens artikel 6.252 na vestiging van deze kwalitatieve verplichtingen ook geldig.
In een eerdere publicatie .is al uitgelegd dat het afsluiten van een openbare weg de bevoegdheid is van de gemeenteraad.
Zorgplicht
Een andere vraag is of de notaris deze akte wel had mogen opstellen? Is het niet zijn zorgplicht om na te gaan of het wandelpad met deze akte wel rechtsgeldig afgesloten mocht worden? Op die vragen geeft de betrokken notaris geen antwoord. Zijn ambtsgeheim verbiedt hem om met derden over deze akte te spreken.
Professor mr. W.G. Huijgen, emeritus hoogleraar Notarieel recht, wil wel antwoord geven op die vraag. Zonder de details te kennen acht hij het aannemelijk dat de notaris is afgegaan op de informatie die hij van overheidswege is heeft gekregen. De heer Huijgen stelt klip en klaar: “Een notaris mag ervan uitgaan dat een overheid bekend is met de regels.”
Doofpot
Sinds de vorige publicaties op deze website is gebiedsmanager Alan Wemmenhove op zoek naar een oplossing. Voor de zomervakantie sprak hij onder andere met de bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Hamermolen en leden van de Dorpsraad. Zijn laatste bericht was dat de zoektocht naar een oplossing in verband met de zomervakantie vertraging had opgelopen. Sindsdien is, ook door Vrienden van de Hamermolen, niets meer gehoord. Vragen aan de afdeling voorlichting van de gemeente Apeldoorn over dit dossier worden niet beantwoord.
Daarmee lijkt ook dit inmiddels derde of vierde onderzoek zijn weg gevonden te hebben naar de doofpot, waar eerder ook het handhavingsverzoek van de Stichting en ”onderzoeken” zijn opgeborgen. Fatsoenlijke antwoorden zijn nooit gegeven. De gemeenteraad, wiens bevoegdheid het is om wegen af te sluiten, zwijgt.
De vrijwilligers die er hun vrije tijd hebben besteed, zijn boos. Sommigen hebben hun werkzaamheden neergelegd; anderen wachten nog even af. Maar het enthousiasme om iets te doen is door de houding van de gemeente wel danig bekoeld.

Informatie en tips kunt u mailen naar ugchelen@ugchelen.eu

Agenda
Alles Uitklappen
24-05-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
31-05-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
06-06-23 Avondvierdaagse
Van van 6 t/m 9 juni wordt de 76e Avondvierdaagse van Ugchelen gehouden. Start- en eindpunt is het clubhuis van voetbalvereniging Albatross, Brouwersmolenweg 440 in Ugchelen
06-06-23 Avondvierdaagse Ugchelen
Start en finish van de avondvierdaagse is bij voetbalvereniging Albatross aan de Brouwersmolenweg in Ugchelen. Wandelaars kunnen kiezen uit vier afstanden: 10, 7,5, 5 en 2,5 kilometer. Scholen en groepen kunnen zich vooraf inschrijven. Individuele wandelaars kunnen zich een week voor de start aanmelden. Voor meer informatie avondvierdaagse.ugchelen@gmail.com.
06-06-23 Wandelen in Ugchelen
Op dinsdag 6 juni start om 9:30 bij Tennisclub Ugchelen Ugchelsegrensweg 10, 7339 CT Ugchelen, weer een wandeling door de prachtige omgeving. De route van de wandeling (maximaal 12,5 km) is nog niet bekend. Deelname is gratis. Info via: wandeleninugchelen@gmail.com
07-06-23 Avondvierdaagse
Van van 6 t/m 9 juni wordt de 76e Avondvierdaagse van Ugchelen gehouden. Start- en eindpunt is het clubhuis van voetbalvereniging Albatross, Brouwersmolenweg 440 in Ugchelen
07-06-23 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
07-06-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
08-06-23 Avondvierdaagse
Van van 6 t/m 9 juni wordt de 76e Avondvierdaagse van Ugchelen gehouden. Start- en eindpunt is het clubhuis van voetbalvereniging Albatross, Brouwersmolenweg 440 in Ugchelen
08-06-23 Avondvierdaagse Ugchelen
Start en finish van de avondvierdaagse is bij voetbalvereniging Albatross aan de Brouwersmolenweg in Ugchelen. Wandelaars kunnen kiezen uit vier afstanden: 10, 7,5, 5 en 2,5 kilometer. Scholen en groepen kunnen zich vooraf inschrijven. Individuele wandelaars kunnen zich een week voor de start aanmelden. Voor meer informatie avondvierdaagse.ugchelen@gmail.com.
09-06-23 Avondvierdaagse
Van van 6 t/m 9 juni wordt de 76e Avondvierdaagse van Ugchelen gehouden. Start- en eindpunt is het clubhuis van voetbalvereniging Albatross, Brouwersmolenweg 440 in Ugchelen
09-06-23 Avondvierdaagse Ugchelen
Start en finish van de avondvierdaagse is bij voetbalvereniging Albatross aan de Brouwersmolenweg in Ugchelen. Wandelaars kunnen kiezen uit vier afstanden: 10, 7,5, 5 en 2,5 kilometer. Scholen en groepen kunnen zich vooraf inschrijven. Individuele wandelaars kunnen zich een week voor de start aanmelden. Voor meer informatie avondvierdaagse.ugchelen@gmail.com.
14-06-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
20-06-23 Jaarvergadering Ugchelens Belng
In het Dorpshuis aan de Boogaardslaan houdt de vereniging Ugchelens Belang de jaarvergadering. Aanvankelijk stond deze vergadering op 18 april op de agenda, maar omdatd e vereniging alle stukken niet tijdig gereed had, moest de vergadering worden uitgesteld.
21-06-23 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
21-06-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
24-06-23 Jubileum Korenfestival Ugchelen
28-06-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
01-07-23 Ronder van Ugchelen
De Ronde van Ugchelen heeft start en finish bij het Dorpshuis, Boogaardslaan 81 in Ugchelen.
05-07-23 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
05-07-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
06-07-23 Avondvierdaagse Ugchelen
Start en finish van de avondvierdaagse is bij voetbalvereniging Albatross aan de Brouwersmolenweg in Ugchelen. Wandelaars kunnen kiezen uit vier afstanden: 10, 7,5, 5 en 2,5 kilometer. Scholen en groepen kunnen zich vooraf inschrijven. Individuele wandelaars kunnen zich een week voor de start aanmelden. Voor meer informatie avondvierdaagse.ugchelen@gmail.com.
12-07-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
19-07-23 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
19-07-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
26-07-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
Opgave voor agenda naar:
agenda@ugchelen.eu
(advertentie)
Vergunningen
Alles Uitklappen
26 05 23 Aanvraag omgevingsvergunning Marten Orgeslaan 32
Aanvraag omgevingsvergunning Marten Orgeslaan 32 voor het plaatsen van een dakkapel
25 05 23 Verleende omgevingsvergunning Kruisvoorde 19
Verleende omgevingsvergunning Kruisvoorde 19 voor het vergroten van de woning met een overkapping en het wijzigen van de gevels
25 05 23 Verleende evenementenvergunning:Ronde van Ugchelen
Verleende evenementenvergunning voor de Ronde van Ugchelen op 1 juli 2023 met start en finish bij Bogaardslaan 81 in Ugchelen
22 05 23 Verleende evenementenvergunning: Koudhoornlaan
De hemeente heeft een evenementenvergunning verleend voor een straatbbq op26 augustus 2023 op de Koudhoornlaan in Ugchelen
22 05 23 Aanvraag omgevingsvergunning Angerenstein 34
Aanvraag omgevingsvergunning Angerenstein 34 voor het kappen van een boom
22 05 23 Aanvraag omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 145
Aanvraag omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 145 voor het plaatsen van zes tijdelijk woonunits
16 05 23 Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderloseweg 35
Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderloseweg 35 voor het vergroten van een woning
15 05 23 Verleende omgevingsvergunning Klingelbeek 28
Verleende omgevingsvergunning Klingelbeek 28 voor het oprichten van een schoolgebouw, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal en brandveilig gebruik van een gebouw
12 05 23 Verleende omgevingsvergunning o.a. Zuster Meyboomlaan
Verleende omgevingsvergunning Zuster Meyboomlaan, Kanaal Zuid, Kayersdijk, Arnhemseweg, Apeldoorn voor het plaatsen van tijdelijke inritten (verbreden rijksweg A1)
11 05 23 Verleende omgevingsvergunning Klein Hattem 54
Verleende omgevingsvergunning Klein Hattem 54 voor het plaatsen van een dakopbouw aan de linkerzijde van de woning
Meer vergunningen
Verenigingen & Bedrijven
't Achterhuus
12MNDN Duurzaam
Albert Heijn van den Heuvel
ANWB Rijschool Apeldoorn
Apotheek Ugchelen
Auto Vonk
Autobedrijf Ab Mulder
Autobedrijf Buurman
Bakker Frentz
Banketbakkerij Maassen
Basisonderwijs Eloy
Basisonderwijs Spreng
Begraafplaats Heidehof
Bessels Tweewielers
bmvitaal pilatesessen
Body Stress Release Praktijk
Bospaviljoen 't Leesten
Brandweer Ugchelen
Bronkerk Ugchelen
BSO De Touwladder
Buitenschoolse Opvang (BSO) Eloy
Buurtbusvereniging Ugchelen
Buys Grafische Produkties
Cafetaria Charly
Camperverhuur Het Loo
Crematorium Heidehof
De Bron online
de Style fabriek
Dekamarkt
Dierenartsen Ugchelen
Dierenwinkel Woefeltje
Diëtist Mirjam Achtereekte
Dorcas Kringloopwinkel
Dorpshuis Ugchelen
Dorpshuis Ugchelens Belang
Dorpsraad Ugchelen
Gall & Gall
Haarestijl voor dames
Haarstyliste Sylvia Versloot
Hairextensions Studio Le Départ
Hart for her
Hartveilig Ugchelen 
Herenkapper Bruins
HM Schilderwerken
Hoed Op Maat
Hout Huus
Hubo
Huisartsenpraktijk Ugchelen
IJskaffee de Kei
Imkersver. A'doorn-Ugchelen
in2feet pedicurepraktijk
Jack Overtrek
Jeugd Ugchelens Belang
Kapsalon de Hoofdzaak
Kapsalon Haar Idee
Kinderdagverblijf De Imme
Kinèsis Fysiotherapie
Koenraads Groenvoorzieningen
Koffiebranderij Blue’s
Kool BV Installatietechniek
Kruidvat
Kunstroute Ugchelen
Leliveld Boom Service
Life's Delicious
MAM's kinderopvang Spreng
Marilene interieur en fleur
Merida
Mondzorg Van As
Monuta
Muziekvereniging Ugchelen
Oefentherapie Cesar Ugchelen
Pannekoekhuis Ugchelen
Primera Westra
Q1 Sanitair
Reparatie café Ugchelen
Restaurant de Cantharel
Restaurant Huisje James
Rosaly mode
Schoonheidssalon Anje Pelgrim
Scouting Ugchelse Woudlopers
Sepp Uitvaartzorg
Sissi Jeugd en Kindercoaching
Slagerij Spaans
Snackbar ‘t Bikkertje
Sportvereniging DIO
Studio Deko
Taxi Ugchelen
Ten Have Hovenier
Tennisclub Ugcehelen
Theaterstraat Ugchelen
UB Soos'55+
Ugchelen.nu
Ugchelen.org
Ugchelens Belang
Voetbalvereniging Albatross
Voetverzorgingspraktijk de Jasmijn
Vogelvereniging "De Veluwe"
Voscom Automatisering
Vrouwenkoor Knap Eigen Wijs
Willemsen Fysiotherapie
Wishes 4 Women
Woonzorgcentrum Rumah Saya
Woonzorgcentrum Sprengenhof
Yoga on the go
Zaalsport Apeldoorn
(advertentie)
Zoeken:
(advertentie)
Terug Naar Boven